Uzņēmumiem

Pašlaik mūsu mājas lapā reģistrēties var individuālas personas, bet Ja Jums nepieciešami rēķinā uzņēmuma rekvizīti, lūdzam sazināties ar mums AMATI PRINT, mēs sagatavosim Jums rēķinu un sazināsimies ar Jums individuāli. 
AMATI print kontakti : info@amatiprint.lv
AMATI print numurs : +371 23 47 97 67